תוכנית הכלה

לעוף רחוק - המרכז לשיפור כישורים

צעד ראשון להצלחה טמון בהחלטה לחולל שינוי...

"מעגלי הצלחה"

(מתוך מסמך האגף הבכיר ליישום רפורמת ההכלה וההשתלבות/מינהל עובדי הוראה)

"מערכת החינוך שוקדת בעיצומם של ימים אלו על גיבושה ועיצובה של רפורמת הכלה והשתלבות של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. החזון והמטרות העומדים בבסיסה של הרפורמה מדברים על שילוב הלומדים וקידומם במוסדות החינוך תוך הרחבת יכולת הכלתם ומתן מענים מגוונים.

חיזוק יכולותיו של בית הספר הרגיל להעניק מענה למגוון התלמידים שלו, תלוי ביכולות ובתחושת המסוגלות של צוות המורים. לאור זאת מרחיב משרד החינוך את מגוון האפשרויות והמסגרות לפיתוח מקצועי המכוונות לחיזוק יכולותיהם של המורים להכיל את כלל התלמידים בכתה הרגילה".

מרכז "לעוף רחוק" מציע שתי תוכניות, (אשר אושרו על ידי האגף לתוכניות חינוכיות) לקידום שילוב הלומדים במוסדות החינוך.

השתלמות מוסדית המכוונת לחיזוק יכולותיהם של המורים להכיל את כלל התלמידים בכיתה הרגילה ולתת מענה לקשיים השונים: "הכיתה כמאפשרת למידה והתפתחות" (מספר אישור 5563).

סדנת "מעגלי הצלחה" (מספר אישור 5620) מיועדת לקבוצות תלמידים דו גילי (קבוצה של עד 6 תלמידים), מתן מענה מותאם – טיפול אישי בקבוצה קטנה. התהליך יתייחס למגוון הקשיים בהם מתמודדים התלמידים: רגשיים, התנהגותיים, חברתיים, לימודיים ועוד. ומתן כלים יישומיים מקדמים התנהלות מיטבית לשיפור כישורים וקידום הצלחה.

 

תקציר סדנת "מעגלי הצלחה"
תלמידים החווים קשיים לימודיים, התנהגותיים, חברתיים ורגשיים מתאפיינים בחוסר איזון/ויסות באחד או יותר מהמעגלים הבאים: גופני, תחושתי, רגשי, חשיבתי – ו/או באינטגרציה ביניהם.

הקשיים בתחומים הללו מופיעים בחיי היום יום של התלמיד בתוך המסגרת הלימודית ומחוצה לה, ומונעים ממנו להתקדם והצליח במסגרות השונות. חוסר ההתקדמות וההצלחה מובילים לתחושת חוסר מסוגלות, מעצים תחושות כישלון, ופוגע באמונה ביכולות האישיים ובדימוי העצמי. נוצר מעגל של חוסר הצלחה, תחושות של חוסר יכולת, המובילים לוויתור, ומעצימות את חוסר הצלחה.

הרעיון העומד בבסיס התוכנית "מעגלי הצלחה" המוצעת הינו יצירת שינוי במסלול המעגל ומתן כיוון של: הצלחה – אמון ביכולות האישיים להצליח – הגברת המוטיבציה - שיפור בתחושת המסוגלות והעלאת הדימוי העצמי – הצלחה. במעגל ההצלחה מעצימים את היכולות והחוזקות האישיות כמנוף להתקדמות.

מטרת התוכנית "מעגלי הצלחה", לבחון את התפקודים הבסיסיים אשר גרמו לחוסר האיזון ולקשיים, לתת מענה מותאם, שיאפשר לתלמיד לממש את הפוטנציאל האישי ולהתקדם בתחומים הנזכרים לעייל ובכך להעצים את הצלחותיו, תוך מיצוי האפשרויות הגלומות בחינוך הרגיל. השאיפה לתת מענה אישי בתוך קבוצה קטנה, תוך גיוס עוצמת הקבוצה.

 

המטרות המובילות בהתאם ליעד 12 - תוכנית הכלה: 

  • • חיזוק, הרחבה והעמקה של פעולות השילוב וההכלה כך שהלומדים המתקשים יוכלו להמשיך ללמוד ולהתקדם במסגרות החינוך הרגילות.
  • • מתן מענה מגוון לשילוב הלומדים המתקשים בחינוך הרגיל באופן שימנע את הפנייתם לחינוך המיוחד טרם מוצו כל האפשרויות לקידומם בחינוך הרגיל.

 

המטרה הספציפית: חיזוק והעצמה של הכישורים והחוזקות האישיים, קידום תפקודים שיובילו להצלחה, הקנייה, טיפוח וביסוס כישורים להשתלבות קבוצתית מיטבית.

 

גישות ושיטות: משתתפי התוכנית מתבססת על שיטת אלבאום והגישה הנוירו התפתחותית תפקודית, וכלים מעולם ה – NLP לילדים ונוער.

 

אופני הפעולה: 

  • יצירת קבוצות של עד 6 תלמידים, דו גילי (או חד גילי, בהתאם להחלטת בית הספר), משך המפגש שתי שעות מערכת שבועיות, למשך 30 מפגשים שנתיים. התלמידים ייצאו מכיתת האם למרחב אחר בבית הספר בו תתקיים התוכנית.
  • כל מחנכת תמלא שאלון עבור כל תלמיד שישתתף בקבוצה במטרה לתת מענה אישי בקבוצה לכל אחד ואחת ובמטרה להעריך את ההתקדמות של כל משתתף לאורך כל התקופה..
  • צוות המורים של אותם תלמידים ייחשף לתוכנית העבודה עם אותם תלמידים ויקבל הדרכה במטרה להמשיך את הנעשה בקבוצה, במסגרת הלמידה בכיתת האם.
  • שיתוף ההורים בתוכנית העבודה וגיוסם לשיתוף פעולה פעיל.

 

מודל העבודה - מעגלי התייחסות: במודל העבודה המוצג נתייחס באופן ממוקד למעגלים: אני, הקבוצה שלי וחברים קרובים, הכיתה שלי ובית הספר. תוך גיוס החוזקות האישיים ומתן מענה מותאם לחוסר האיזון במעגלים: גופני, התחושתי, הרגשי והקוגניטיבי. אלו יובילו לשיפור והתקדמות בתחומים: הלימודיים, ההתנהגותיים והחברתיים להשתלבות מיטבית בכיתות החינוך הרגיל. הנחת היסוד: התייחסות מותאמת כמוצג במודל, ומתן מענה לצרכים האישיים בקבוצה קטנה, יאפשרו הרחבה והעברה למעגלים הנוספים.

 מודל העבודה - מעגלי התייחסות

מדדי הצלחה: תחילת התהליך – מיפוי הקשיים האישיים של כל תלמיד באמצעות שאלון אותו תמלא מחנכת הכיתה. והערכת הקשיים במהלך המפגשים הראשונים – כך תיקבע נקודת הפתיחה – הגדרת המצב המצוי. ייקבעו מטרות ספציפיות אישיות וקבוצתיות – המצב הרצוי. לאורך כל התהליך תתבצע הערכה קבועה ועל פי ההערכה ייקבע המשך התהליך – הערכה דינאמית (ברצף שבין המצוי לרצוי).

 המפגשים ינוהלו על ידי שתי מנחות:

נעמי לאלזר – מייסדת ומנהלת המרכז "לעוף רחוק" המרכז לשיפור כישורים בבאר שבע. בעלת תואר שני בחינוך, תוכניות לימודים, מוקד מולטימדיה מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב. במהלך 30 שנה, חינכתי בחינוך הפורמאלית מכיתות א-ו, ונכללתי בצוות המוביל במשך שנים רבות, הדרכתי והכשרתי סטודנטים להוראה במכללת קיי. בעלת ניסיון בתכנון ויישום תוכניות קצרות וארוכות טווח להשגת מטרות ויעדים. מתמחה בטיפול פרטני ובהנחיה קבוצתית בתחומים: רגשיים, חברתיים, התנהגותיים ולימודיים בשילוב שיטות משלימות, ייחודיות ומותאמות.

יסמין אורבך - בוגרת מכללת אלבאום – ומטפלת ב"שיטת אלבאום" טכניקה העובדת עם ילדים ומבוגרים בעלי קשיים לימודיים, תפקודיים מוטוריים, בעלי קשים בוויסות החושי והרגשי. מטפלת ב NLP לילדים ונוער, בשיטת מוח אחד, ומאבחנת שלב השקפים בשיטת אירלן (שיטה הבוחנת קשיים בעיבוד חזותי. בעלת תעודה ברפלקסולוגיה ובתזונה הוליסטית. בשנים האחרונות עבדתי עם נוער אוטיסטי וכמשלבת בבית ספר רגיל לילד בעל קשיים רגשיים, עובדת המרכז "לעוף רחוק" כחלק מהמערך הטיפולי – מתמקדת בילדים הצעירים מגיל 3 ועד סיום בית הספר היסודי. אני באה ממקום אישי של הכרות עם נושא הקשיים הלימודיים והחברתיים וזה מה שמניע אותי לעזור לילדים ומבוגרים כאחד.

תוכנית מאושרת ע"י האגף לתוכניות חינוכיות של משרד החינוך. מספר אישור 5620

בכבוד רב,
בתקווה לשיתוף פעולה פורה
נעמי לאלזר - מנהלת מרכז "לעוף רחוק"
יסמין אורבך - מטפלת בשיטת "אלבאום".
נשמח לענות על כל שאלה נוספת שתעלה..