תוכנית הכלה

לעוף רחוק - המרכז לשיפור כישורים

צעד ראשון להצלחה טמון בהחלטה לחולל שינוי...

מעגלי הצלחה

תלמידים החווים קשיים לימודיים, התנהגותיים, חברתיים ורגשיים מתאפיינים בחוסר איזון/ויסות באחד או יותר מהמעגלים הבאים: גופני, תחושתי, רגשי, חשיבתי – ו/או באינטגרציה ביניהם. מטרת התוכנית "מעגלי הצלחה", לבחון את התפקודים הבסיסיים אשר גרמו לחוסר האיזון ולקשיים, לתת מענה מותאם, שיאפשר לתלמיד לממש את הפוטנציאל האישי ולהתקדם

הכיתה כסביבה מאפשרת למידה והתפתחות

התוכנית המוצעת: "הכיתה כסביבה מאפשרת למידה והתפתחות", מיועדת לקידום ושיפור הסביבה החברתית והלימודית הכיתתית והבית ספרית. התוכנית מיועדת לצוות המורים בבית הספר, המעוניינים להפוך את הכיתה למנוף אישי/קבוצתי-חברתי, המקדם התפתחות מתוך קבלה והכלה ומאפשר למידה מיטבית עבור כל תלמיד תוך יצירת שינוי באקלים החברתי.